Aktualności

Dofinansowanie w ramach konkursu 1.5
dodano: 16.01.2020

Projekt napisany przez naszą firmą pn. Wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji szkła laminowanego z insertem przez przedsiębiorstwo SZKŁO Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz, Marek Jaz otrzymał dfinansowanie w ramach działania Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodiopomorskie

Wartość dofinansowania to: 1 991 781,40 zł.