Aktualności

Aktualne możliwości dofinansowania
dodano: 18.10.2018

Aktualne konkursy regionalne – woj. zachodniopomorskie


1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R

kto może otrzymać dotację: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego

Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 85%

ilość środków:  4 000 000 zł

 

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

kto może otrzymać dotację: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego

Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: W ramach niniejszego naboru możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 45% lub 55%

ilość środków:  85 000 000 zł

Ostatnie suckcesy
dodano: 18.10.2018

W ostatnich miesiacach następujące projekty napisane przez EURODORADZTWO otrzymały dofinansowania:

  1. Gwda Sp. z o.o. – „Budowa centrum badawczo – rozwojowego OZE przez GWDA Sp. z o.o. w Pile” – kwota dofinansowania - 551 972,13 zł
  2. Gwda Sp. z o.o. – „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączeniowej 1,5 MW w miejscowości Piła przez Fotowoltaika Piła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – kwota dofinansowania - 1 759 364,32 zł
  3. Nadleśnictwo Krucz 
Dofinansowanie dla MEON Sp. z o.o.
dodano: 07.11.2017

Napisany przez EURODORADZTWO projekt pn. Wirtualne przestworza na wyciągnięcie ręki stworzenie innowacyjnego na skalę europejską symulatora turystyczno-lotniczego przez MEON Sp. z o.o otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu KONKURS: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17, Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO WZ

Projekt otrzymał 76/100 punktów i zajął wysokie 6 miejsce na liście rankingowej. Całkowita wartość projekt to 3 591 600,00 zł. 

Dofinansowanie dla KGWE w ramach RPO WZ
dodano: 09.08.2017

Projekt pn. "Wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy nowej generacji urządzeń i rozwiązań wykorzystujących technologie wyświetlania i interaktywnego sterowania zawartością multimedialną przez firmę Krajowa Grupa Wsparcia Energetycznego Sp. z o.o." spółki KRAJOWA GRUPA WSPARCIA ENERGETYCZNEGO SP. Z. O. O. napisany przez naszą firmę otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 224 000,00 zł.

Projekt zajął 10 (87,88% wszystkich możliwych punktów) miejsce na liście rankingowej projektów w ramach konkursu KONKURS: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16.

Całkowita wartość projektu to 3 345 600,00 zł

4,8 mln dofinansowania na budowę mariny nad jeziorem Dąbie
dodano: 28.02.2017

Nasza firma opracowała wniosek wraz ze studium wykonalności dla Fundacji „SUN & SAIL” w ramach konkursu r RPZP.04.09.00-IZ.00-32-001/16, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wniosek otrzymał 77,27 punktów i zajął drugie miejsce na liście rankingowej. Całkowita wartość projektu to 12 392 826,87 zł. 

5 332 843,15zł dofinansowania na projekt badawczo-rozwojowy dla firmy GLOBAL TRADE MASH Sp. z o. o. Sp. k.
dodano: 16.01.2017

Firma EURODORADZTWO opracowała wniosek wraz z biznesplanem pt. „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw” w ramach konkursu RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K02/16 I OŚ PRIORYTETOWA GOSPODARKA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.1 BADANIA I INNOWACJE.

Kolejny projekt otrzymał dofinansowanie!
dodano: 23.11.2016

Nowe kwalifikacje - nowe możliwości zatrudnienia- kolejny projekt napisany przez firmę EURODORADZTWO otrzymał dofinansowanie!!!

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
dodano: 31.10.2016

31 października 2016r. ogłoszony został nabór wniosków w ramach  Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mający na celu wsparcie projektów, które zwiększają zastosowanie innowacji w sektorze MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Sukces firmy EURODORADZTWO
Sukces firmy EURODORADZTWO
dodano: 11.08.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie opublikował listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu  RPZP.03.04.00-IP.01-32-KO2/16 Oś Priorytetowa: III Ochrona Środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie: 3.4 typ II „Adaptacja do zmian klimatu” - „Wyposażenie służb ratownictwa w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii”.

Strona internetowa
Strona internetowa
dodano: 16.02.2016
Witamy wszystkich na naszej nowej stronie internetowej, która jest przystosowana szczególnie dla Państwa. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.