O firmie

Firma EURODORADZTWO powstała w 2016 roku z myślą o wsparciu podmiotów chcących realizować projekty dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Impulsem do utworzenia firmy były nowe możliwości zdobycia dofinansowania dla firm, jednostek samorządy terytorialnego czy osób fizycznych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Tak naprawdę od roku 2016 zostało ogłoszonych wiele konkursów, w ramach których zaistnieją możliwości zdobycia dofinansowania na rozwój czy otwarcie działalności gospodarczych, prace badawczo-rozwojowe czy rozwój wsi, gmin i miast.

Założyciel firmy oraz współpracownicy od wielu lat pracują nad realizacją projektów dofinansowanych z UE więc doskonale wiedzą jak ważna dla realizacji wszelkich przedsięwzięć finansowanych z UE jest profesjonalna obsługa projektu. Naszym celem jest pomoc dla wszystkich zainteresowanych podmiotów od momentu zaistnienia pomysłu do końcowego rozliczenia projektu. Wiemy jak skomplikowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenie projektu dlatego chcemy za Państwa zajmować się wszystkimi czynnościami związanymi z dofinansowaniem.