Aktualności

Ostatnie suckcesy
dodano: 18.10.2018

W ostatnich miesiacach następujące projekty napisane przez EURODORADZTWO otrzymały dofinansowania:

  1. Gwda Sp. z o.o. – „Budowa centrum badawczo – rozwojowego OZE przez GWDA Sp. z o.o. w Pile” – kwota dofinansowania - 551 972,13 zł
  2. Gwda Sp. z o.o. – „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączeniowej 1,5 MW w miejscowości Piła przez Fotowoltaika Piła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – kwota dofinansowania - 1 759 364,32 zł
  3. Nadleśnictwo Krucz – „Uruchomienie multimedialnej edukacji społeczeństwa o ekologiczno-przyrodniczym, gospodarczym i historyczno-kulturowym znaczeniu zasobów Lasów Państwowych – poprzez kompleksowe wyposażenie interaktywnych wystaw edukacyjnych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Leśnej (ROEL) „Masztalarnia” w Goraju-Zamku” – kwota dofinansowania – 1 083 734,00 zł
  4. Nadleśnictwo Złotów – „Rozbudowana i doposażenie centrum edukacji ekologicznej przez Nadleśnictwo Złotów” – kwota dofinansowania - 437 325,00 zł
  5. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile – „Budowa świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa poprzez emisje utworów audiowizualnych nt. potrzeb oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z jej dobrego zachowania na obszarach chronionych należących do sieci Natura 2000” – kwota dofinansowania – 105 500,00 zł