Projekty dla JST

Duża część z funduszy europejskich na lata 2014-2020 alokowana jest na potrzeby jednostek samorządowych . Możliwości otrzymania dofinansowania dla gmin oraz jednostek im podległych możliwe będą zarówno w regionalnych jak i krajowych programach operacyjnych. W ramach tych programów realizowane będą działania związane z infrastrukturą transportową, ochroną środowiska, kwestiami społecznymi, edukacją czy e-usługami.

Gminy i inne jednostki samorządów terytorialnych, aby móc otrzymać dofinansowanie unijne będą musiały spełnić wszystkie wymogi formalne wskazane w dokumentacji konkursowej i wypełnić poprawnie wniosek o przyznanie dotacji wraz z dodatkową dokumentację (np. studium wykonalności).  Chcąc zapewnić Państwu kompleksowość usług jesteśmy w stanie wypełnić wszystkie dokumenty związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, poprzez jego rozliczenie oraz złożenie końcowego wniosku o płatność,.