Czym są Fundusze Europejskie?

Fundusze Europejskie to w skrócie środki finansowe Unii Europejskiej, które wspomagają gospodarkę państw członkowskich. Budżet Unii Europejskiej tworzą głównie dochody pochodzące z państw członkowskich.