Referencje

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji szkła grzejnego z insertem.

Prace badawczo-rozwojowe wraz z komponentem wdrożeniowych w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii kompakt system.

Utworzenie pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego w zakresie badań nad prezenterami materiałów chemii budowlanej.

Wdrożenie nowych linii produktowych opartych o innowacyjne i ekologiczne materiały konstrukcyjne przez ZEROMUR J MITAS SPÓŁKA JAWNA

"Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączeniowej 1,5 MW w miejscowości Piła.

„Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”.

Wzrost poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności PILLARTEC sp. z o.o. w zakresie instalacji wentylacji czy klimatyzacji na rynku krajowym i międzynarodowym.

„Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy interaktywnego urządzenia projekcyjnego do interakcji z obrazem za pośrednictwem ruchu i gestów"

PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE

Rozbudowana i doposażenie centrum edukacji ekologicznej przez Nadleśnictwo Złotów.

Uruchomienie multimedialnej edukacji społeczeństwa o ekologiczno-przyrodniczym, gospodarczym i historyczno-kulturowym znaczeniu zasobów Lasów Państwowych – poprzez kompleksowe wyposażenie interaktywnych wystaw edukacyjnych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Leśnej (ROEL) „Masztalarnia” w Goraju-Zamku.

„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”.

Wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji szkła laminowanego z insertem.

Wdrożenie innowacji w obszarze usług oraz procesu przez BAKRON - STANISŁAW BIAŁOSZYCKI

„Budowa centrum badawczo – rozwojowego OZE przez GWDA Sp. z o.o. w Pile”.