Terminarz konkursów

Rozpoczęcie
Zakończenie
Opis
30. październik
01. marzec

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacjii, TYP 1: Inwestycje przedsiębiorstw , RPO Zachodniopomorskiego

30. październik
04. styczeń

9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, RPO Zachodniopomorskiego

30. październik
04. styczeń

1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1 Małe projekty B+R, RPO Zachodniopomorskiego

08. październik
26. kwiecień

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój

O firmie

Firma EURODORADZTWO powstała w 2016 roku z myślą o wsparciu podmiotów chcących realizować projekty dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Impulsem do utworzenia firmy były nowe możliwości zdobycia dofinansowania dla firm, jednostek samorządy terytorialnego czy osób fizycznych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Aktualności

Aktualne możliwości dofinansowania
dodano: 18.10.2018

Aktualne konkursy regionalne – woj. zachodniopomorskie
1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R


kto może otrzymać dotację: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego


Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.


wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 85%


ilość środków:  4 000 000 zł


 


1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji


kto może otrzymać dotację: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego


Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: W ramach niniejszego naboru możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.


wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 45% lub 55%


ilość środków:  85 000 000 zł

Ostatnie suckcesy
dodano: 18.10.2018

W ostatnich miesiacach następujące projekty napisane przez EURODORADZTWO otrzymały dofinansowania:  1. Gwda Sp. z o.o. – „Budowa centrum badawczo – rozwojowego OZE przez GWDA Sp. z o.o. w Pile” – kwota dofinansowania - 551 972,13 zł

  2. Gwda Sp. z o.o. – „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączeniowej 1,5 MW w miejscowości Piła przez Fotowoltaika Piła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” – kwota dofinansowania - 1 759 364,32 zł

  3. Nadleśnictwo Krucz