Terminarz konkursów

Rozpoczęcie
Zakończenie
Opis
02. styczeń
02. luty

1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, RPO Zachodniopomorskiego

02. styczeń
02. luty

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, RPO Zachodniopomorskiego

29. grudzień
02. luty

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Wielkopolskiego

01. grudzień
02. luty

9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, RPO Zachodniopomorskiego

O firmie

Firma EURODORADZTWO powstała w 2016 roku z myślą o wsparciu podmiotów chcących realizować projekty dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Impulsem do utworzenia firmy były nowe możliwości zdobycia dofinansowania dla firm, jednostek samorządy terytorialnego czy osób fizycznych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Aktualności

Dofinansowanie dla MEON Sp. z o.o.
dodano: 07.11.2017

Napisany przez EURODORADZTWO projekt pn. Wirtualne przestworza na wyciągnięcie ręki stworzenie innowacyjnego na skalę europejską symulatora turystyczno-lotniczego przez MEON Sp. z o.o otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu KONKURS: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17, Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO WZ


Projekt otrzymał 76/100 punktów i zajął wysokie 6 miejsce na liście rankingowej. Całkowita wartość projekt to 3 591 600,00 zł. 

Dofinansowanie dla KGWE w ramach RPO WZ
dodano: 09.08.2017

Projekt pn. "Wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy nowej generacji urządzeń i rozwiązań wykorzystujących technologie wyświetlania i interaktywnego sterowania zawartością multimedialną przez firmę Krajowa Grupa Wsparcia Energetycznego Sp. z o.o." spółki KRAJOWA GRUPA WSPARCIA ENERGETYCZNEGO SP. Z. O. O. napisany przez naszą firmę otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 224 000,00 zł.


Projekt zajął 10 (87,88% wszystkich możliwych punktów) miejsce na liście rankingowej projektów w ramach konkursu KONKURS: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16.


Całkowita wartość projektu to 3 345 600,00 zł