Terminarz konkursów

Rozpoczęcie
Zakończenie
Opis
01. październik
02. grudzień

1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, RPO Zachodniopomorskiego

01. październik
02. grudzień

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskiego

03. wrzesień
29. listopad

1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego

01. wrzesień
02. grudzień

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO WZ

O firmie

Firma EURODORADZTWO powstała w 2016 roku z myślą o wsparciu podmiotów chcących realizować projekty dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Impulsem do utworzenia firmy były nowe możliwości zdobycia dofinansowania dla firm, jednostek samorządy terytorialnego czy osób fizycznych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Aktualności

Możliwości dofinansowania w drugiej połowie 2019r.
dodano: 04.09.2019

Końcówka roku 2019 to bardzo dużo możliwości pozyskania środków dla przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim.


 


Główne założenia projektów inwestycyjnych (1.5, 1.7, 1.8):


 


Wsparcie w konkurach kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:  • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,

  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

  • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.


Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:  • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Aktualne możliwości dofinansowania
dodano: 18.10.2018

Aktualne konkursy regionalne – woj. zachodniopomorskie
1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R


kto może otrzymać dotację: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego


Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.


wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 85%


ilość środków:  4 000 000 zł


 


1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji


kto może otrzymać dotację: mikro, małe, średnie i duże firmy z woj. zachodniopomorskiego


Typy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie: W ramach niniejszego naboru możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.


wysokość bezzwrotnej  dotacji: do 45% lub 55%


ilość środków:  85 000 000 zł