Kolejne dofinansowanie na projekt b+r!!!

Firma MENTORSPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWA otrzymała

dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy pn. Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie na

rynek krajowy oraz międzynarodowy interaktywnego urządzenia projekcyjnego do interakcji z

obrazem za pośrednictwem ruchu i gestów w ramach konkursu : RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19 (II

runda) Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty

badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w

działalności gospodarczej.


Projekt otrzymał 74 punkty, wartość dofinansowania to 1 256 813,05 zł.