Szkolenia

W ramach naszej działalności oferujemy szkolenia oraz doradztwo z szerokiego zakresu z dofinansowaniem unijnym do 80% w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych to portal zarządzany jest i prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W Bazie Usług Rozwojowych znajduje się wykaz ofert szkoleniowych oraz usług doradczych, które oferowane są przez różne instytucje szkoleniowe. Tylko instytucje mające akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mogą oferować szkolenia z możliwością dofinansowania do 80%.

Nasza firma posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 w zakresie szkoleń oraz usług doradczych, który potwierdza stosowanie wysokiej jakości standardów szkoleniowych oraz doradczych i umożliwia świadczenie usług z dofinansowaniem.