Ponad 2 miliony dofinansowania na projekt z branży stoczniowej!

Firma PILLARTEC Sp. z o.o otrzymała dofinansowania w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO WZ.

Tytuł projektu: Wzrost poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności PILLARTEC sp. z o.o. w zakresie instalacji wentylacji czy klimatyzacji na rynku krajowym i międzynarodowym

Całkowita wartość projektu to 4 920 000,00  zł, wartość dofinansowania 2 200 000, 00 zł.

Przedmiotem projektu jest: budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowym i zagospodarowaniem terenu oraz zakup maszyn i urządzeń.