Dofinansowania w branży turystycznej!!

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaktualizował harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym, dzięki czemu jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ 2 Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki

Ogłoszenie konkursu wraz z regulaminem planowane jest na 30.10.2020r., natomiast wnioski będzie można składać do 02.02.2021r.

Zapewne będzie to już ostatni konkurs na dotacje inwestycyjne w ramach starej perspektywy finansowej, prawdopodobnie w całym 2021r. nie będzie już takiego naboru.

Planuje się aby alokacja na ten konkurs wyniosła około 20 milionów złotych, czyli bardzo dużo jak na warunki w naszym województwie, co o wiele zwiększy możliwości dofinansowania.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

-             55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

-             45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania to ok 5 000 000 zł (dokładana kwota będzie znana wraz z publikacją regulaminu).

Dofinansowaniu będą podlegały projekty przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, , wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt mailowy oraz telefoniczny pod numerem telefonu 516 044 925.

Wszelkie informacje o naszym doświadczeniu oraz sukcesach w zdobywaniu dotacji dostępne są na naszej stronie internetowej www.eurodoradztwo.eu.