Ostatnie szanse na dofinansowanie w woj. zachodniopomorskim!

Urząd Marszałkowski ogłosił dwa konkursy na projekty inwestycyjne w województwie zachodniopomorskim. To już ostatnia szansa na dofinansowanie projektów inwestycyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

•    Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

•    Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.


Termin, od którego można składać wnioski

21 grudnia 2020 r. 

Termin, do którego można składać wnioski

22 lutego 2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Lipiec 2021 r.


W razie zainteresowania prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny!