Dofinansowanie na projekty badawczo-rozowjowe

Dwa wnioski o dofinansowanie napiane przez naszą firmę (na 7 wnioskow) otrzymały dofinansowanie w ramach działania  1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej:

Prace badawczo-rozwojowe wraz z komponentem wdrożeniowym w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii kompakt system przez ZEROMUR JASIŃSKI, MITAS SPÓŁKA JAWNA.- wartość dofinansowania: 1 335 465,62 zł

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji szkła grzejnego z insertem przez “Szkło” Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz, Marek Jaz- wartość dofinansowania: 886 808,05 zł.