Dotacja na budowę centrum badawczo-rozwojowego!

Firma JAPI Piotr Jasiński otrzymała dofinansowanie w ramach działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ 1 projektu: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, w Regionalnym programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt pn. Utworzenie pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowe w zakresie badań nad prezenterami materiałów chemii budowlanej otrzymał 81,5 punktu.

Wartość projektu to 1 917 570,00 PLN.