Jakie działania mają największe szanse na otrzymanie dotacji?

Największe możliwości dofinansowania to projekty związane z następującymi branżami:

  • projekty badawczo-rozwojowe i wdrażanie innowacji,
  • energia odnawialna,
  • rozwiązania ekologiczne,
  • rozwój eksportu,
  • szkolenia.