Jakie są możliwości wypłat dotacji:

Istnieją dwie formy wypłaty dotacji unijnych:

  • zaliczka- wtedy ze środków należy się rozliczyć poprzez udokumentowanie wydatków,
  • refundacja – wypłata  środków następuje po przedstawieniu faktur za dokonane zakupy.