Jakie są obowiązki po otrzymaniu dotacji:

Skorzystanie ze środków unijnych  nakłada obowiązki, których musi przestrzegać każdy benefijent po otrzymaniu dotacji. Najważniejsze obowiązki to:

  • wydatkowanie dotacji na cel, na który została ona przyznana,
  • kontrola projektu,
  • składanie sprawozdań, rozliczenie projektu i prowadzenie dokumentacji,
  • respektowanie zasady promocji i oznakowania,
  • przestrzeganie zasady trwałości projektu.